Conast - società cooperativa

CONAST - SocietÓ Cooperativa

La nostra azione per l'ambiente,
i servizi ed il territorio, pone al centro di ogni attivitÓ la tutela della persona, della comunitÓ e l'incremento occupazionale.

CONAST är ett kooperativt bolag som varit aktivt sedan 1993.
Bolaget främjar utvecklingen av intresseföretag genom förvärv av arbeten och tjänster.
Bolaget erbjuder kvalificerad rådgivning inom området för teknisk support på företagen.
Bolaget anordnar och leder kurser i entreprenörsskap samt arbetar för att främja nybildade företag.
CONAST garanterar sina kunder - privata företag, sammanslutningar, offentliga sektorn och stiftelser - ett effektivt och kvalitativt system, certifierat enligt UNI EN ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 och samarbete genom synergier bland de 72 intresseföretagen som sysselsätter mer än 5.000 anställda.
CONAST är verksamt inom tre områden.

Området för TJÄNSTER:

Logistik, miljöbetingad renlighet och hygien, catering, social service, kulturella och
vetenskapliga initiativ, diverse tjänster: miljövänligt underhåll, IT, avfallsdisponering,
global service.

Området för RÅDGIVNING

Arbetsmiljösäkerhet, HACCP livsmedelskontroll, integritet och sekretess, miljö.

Området för UTBILDNING

Tekniska utbildningskurser för företag, kurser för skolor; anpassade efter olika stadier och skolår.
CONAST har flera verksamhetsområden:
Confcooperative  www.Confcooperative.it
Federlavoro servizi www.Federlavoro.confcooperative.it

CONAST ingår i arbeten som behandlar offentliga och privata ämnen inom europeiska projekt för spridning av ny kommunikations- och e-learningsteknologi.

De senaste åren har bolaget deltagit i internationella projekt tillsammans med provinsen Brescia, inom området för programmet  INTERREG STIMENT i synnerhet i projekten The Interreg IIIC:  Stimulating new ways of Entrepreneurship  with five European partners, 2003-2006 (www.stiment.net)

  • PEROU:  For a European Open University 
  • EKC : Entrepreneurial Knowledge Community www.cdt.ltu.se/~ZEKC

CONAST har dessutom deltagit i några initiativ för:

  • CECOP : The European Confederation of Workers' Co-operatives, Social Co-operatives and Social and Participating Enterprises www.cecop.coop
  • EFES : European Federation of Employee Share Ownership www.efesonline.org

Vi är öppna för och är intresserade av att utvärdera samarbeten med kooperativa sammanslutningar och företag för att ingå verksamma delägarskap inom våra sektorer, eller för att delta i utvecklingsprogram inom Europeiska gemenskapen.

Kontaktinformation och upplysningar (italienska och engelska):
CONAST - Cooperative Society
Via Diaz 17
25121 Brescia
Italy
Tel. +390303774422
Fax +390303774497
e-mail mailto:info@conast.it
project managing mailto:p.foglietti@conast.it
web-site www.conast.it
Through our activities - environment, services, territory - we aim to create new jobs,
respecting both the person and the community.
 
 
  • [ Privacy/Cookie Policy ]
  • [ sitemap ]
  • [ credits ]
  • [ CMS ]
  • [ login ]