Conast - società cooperativa

CONAST - SocietÓ Cooperativa

La nostra azione per l'ambiente,
i servizi ed il territorio, pone al centro di ogni attivitÓ la tutela della persona, della comunitÓ e l'incremento occupazionale.

CONAST jest konsorcjum spółdzielczym działającym od 1993 roku.
Promuje rozwój zrzeszonych w nim przedsiębiorstw pozyskując zlecenia na wykonanie prac oraz na usługi. Prowadzi specjalistyczne doradztwo w zakresie technicznej obsługi przedsiębiorstw. Promuje i prowadzi kursy szkoleniowe w zakresie przedsiębiorczości. Pełni rolę inkubatora dla nowotworzącej się rzeczywistości.
CONAST ręczy za swoich klientów - firmy prywatne, instytucje, jednostki administracji publicznej oraz fundacje - dzięki skutecznie prowadzonej polityce jakości potwierdzonej certyfikatem UNI EN ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 oraz dzięki wykorzystaniu synergii istniejącej pomiędzy 72 zrzeszonymi przedsiębiorstwami, zatrudniającymi ponad 5.000 pracowników.
CONAST działa w trzech obszarach.

Obszar USŁUG:

Logistyka, utrzymanie czystości oraz higiena środowiskowa, żywienie zbiorowe, usługi
socjalne, inicjatywy kulturalne i naukowe, usługi różne: utrzymanie zieleni, informatyka, unieszkodliwianie odpadów, global service.

Obszar DORADZTWA

Bezpieczeństwo pracy, autokontrola w zakresie żywności HACCP, ochrona prywatności, środowisko.

Obszar SZKOLEŃ

Kursy szkolenia technicznego dla przedsiębiorstw, inicjatywy oświatowe dla szkół każdego stopnia i profilu.
CONAST jest członkiem:

Confcooperative www.confcooperative.it
Federlavoro servizi www.federlavoro.confcooperative.it

CONAST jest partnerem podmiotów publicznych i prywatnych w europejskich projektach mających na celu rozpowszechnianie nowych technologii komunikacyjnych oraz nauczania poprzez e-learning.
W ostatnich latach uczestniczył wspólnie z Prowincją Brescia w międzynarodowych projektach w ramach programu INTERREG STIMENT, a w szczególności w projektach: The Interreg IIIC: Stimulating new ways of Entrepreneurship with five European partners, 2003-2006 (www.stiment.net):

  • PEROU: For a European Open University 
  • EKC : Entrepreneurial Knowledge Community www.cdt.ltu.se/~ZEKC

CONAST uczestniczył ponadto w kilku innych inicjatywach:

  • CECOP : The European Confederation of Workers' Co-operatives, Social Co-operatives and Social and Participating Enterprises www.cecop.coop
  • EFES : European Federation of Employee Share Ownership www.efesonline.org

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy ze spółdzielniami oraz z przedsiębiorstwami w celu stworzenia partnerstwa operacyjnego w naszych sektorach działania lub w celu uczestniczenia w unijnych programach rozwoju.

Kontakt i informacje (w języku włoskim i angielskim):
CONAST - Cooperative Society
Via Diaz 17
25121 Brescia
Italy
Tel. +390303774422
Fax +390303774497
e-mail: info@conast.it
project managing: p.foglietti@conast.it
web-site www.conast.it
Through our activities - environment, services, territory - we aim to create new jobs,
respecting both the person and the community.
 
 
  • [ Privacy/Cookie Policy ]
  • [ sitemap ]
  • [ credits ]
  • [ CMS ]
  • [ login ]